Ontwikkelingen

Wat hebben we tot nu toe bereikt (december 2019)

De Stichting is opgericht

Organisatiestructuur is bepaald

Geïnteresseerde bewoners & draagkracht vanuit de ouders gerealiseerd door mensen direct te betrekken bij dit initiatief. We hebben ongeveer 80 ambassadeurs/betrokkenen en er zijn 17 ouders van kinderen met een beperking. In 2018 hebben 6.800 mensen gestemd op MUS als beste burgerinitiatief van Leerdam 2018

Draagvlak vanuit persoonlijk en lokaal netwerk, burgers, bedrijven en sportverenigingen is gecreëerd

Gemeente, sociaal team en zorgaanbieder zijn betrokken en denken mee

Financiële ondersteuning door de gemeente Vijf Heerenlanden voor het inhuren van een projectleider voor één dag per week voor 2019. Voor 2020 is dit gecontinueerd.

Profielschets opgesteld voor toekomstige begeleiders

Spontane fundraising acties zijn ontstaan van bedrijven en betrokkenen om het wooninitiatief te realiseren die de opbrengsten aanbieden aan MUS, in 2019 goed voor € 5.500, —

Aanbod van het militair orkest om op 12 juni een benefietconcert te organiseren waarvan de opbrengsten ten goede komt aan MUS