Samenwerking

Gemeente Vijfheerenlanden

logo vijfheerenlandenStimuleert bewonersinitiatieven en heeft Stichting MUS subsidie verstrekt om begeleiding in te huren om MUS te realiseren. Stichting MUS bedankt de Gemeente Vijfheerenlanden hier erg voor!