Donateurs

De Marinierskapel der Koninklijke Marine is een van de 3 professionele harmonieorkesten van de Nederlandse krijgsmacht. Haar belangrijkste taak is om militaire ceremonies en ceremonies voor het Koninklijk Huis muzikaal te begeleiden. Dat gebeurt vaak in samenwerking met de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers.

De medewerkers van SamenDoen zijn specialisten van de sociale zorg op de gebieden maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, welzijn en wonen. De inwoners van Leerdam en Zederik mogen verwachten dat wij, als SamenDoen, meedenken en de weg weten in de wirwar van de hulpverlening, maar ook op het gebied van vrijwilligers, werk, gezondheid en sport zijn wij hét aanspreekpunt en bieden wij begeleiding.

Hermeta is al bijna 100 jaar een Nederlandse onderneming met een breed pakket van bouw- en industriegerelateerde producten, met als basismateriaal aluminium.

Marcel van der Sluijs heeft samen met René van Der Vlies van SBA beveiliging twee verschillende actie’s opgezet voor stichting MUS. Zo hebben ze kookboek van Delano uitgegeven, waarbij de opbrengsten naar MUS gaan.
Daarnaast hebben ze samen  ook een rally gereden voor MUS.

Wij willen Marcel van der Sluijs en René van der Vlies ontzettend bedanken voor hun enorme inzet voor MUS.

Lions Club Leerdam is onderdeel van Lions Clubs International, met 1,3 miljoen leden verspreid over 45.000 clubs in 205 landen verreweg ’s werelds grootste serviceorganisatie. De leden zetten zich belangeloos in ter bevordering van het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap, zulks zowel in materiële als immateriële zin. Lions Club Leerdam werd opgericht in 1980 en het ledental van de club schommelt sinds jaar en dag rond de 25 personen. 

De Hockeyclub Leerdam is opgericht op 6 oktober 1977. Op dit moment bestaan we meer dan 40 jaar en hebben wij ruim 260 leden. Het is een vereniging die nooit stilstaat, waar van alles gebeurt. Hockeyclub Leerdam ondersteunt MUS. Op 14 en 15 juni 2019 is er een sportmarathon plaats gevonden. de opbrengsten gingen naar MUS.

Artikel het Kontakt >

Inge-rabobank
Inge huuskens werkzaam bij de Rabobank Lek en Merwede heeft namens de Rabobank 500 euro aan MUS mogen schenken De Rabobank is een coöperatie. Zij hebben geen aandeelhouders, maar leden. De Rabobank is maatschappelijk betrokken en besteedt hun winst aan maatschappelijke doeleinde. 
MUS bedankt de Rabobank voor hun support.

Stimuleert bewonersinitiatieven en heeft Stichting MUS subsidie verstrekt om begeleiding in te huren om MUS te realiseren. Stichting MUS bedankt de Gemeente Vijfheerenlanden hier erg voor!