Toekomstige bewoners

De mensen die wonen bij Stichting MUS hebben primair een beperking en/of ondersteuningsvraag. De toekomstige bewoners zijn divers en een afspiegeling van de maatschappij. Mensen met een ondersteuningsvraag zijn bijvoorbeeld mensen met Autisme (ASS), licht verstandelijke beperking (LVB) niet aangeboren hersenletsel (NAH) of ernstig meervoudige beperking (EMB). 

MUS heeft als visie dat we op voorhand geen mensen weigeren op basis van de beperking en/of ondersteuningsvraag. De vraag is wel of altijd mogelijk is om iedereen te huisvesten. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie; is het verantwoord en draagt het bij aan de collectiviteit. Het mag nimmer ten koste gaan van de woongemeenschap en veiligheid.