Bestuur

De Stichting is als netwerkbeweging ingericht.

Onze community bestaat uit een groep van verschillende burgers, ondernemers en netwerkpartners die vanuit motivatie mee willen participeren om het wooninitiatief te realiseren. Maar tegelijkertijd ook zorg willen dragen om Stichting MUS door te laten gaan als ouders dit niet meer kunnen.

Het bestuur bewaakt de visie door de ingebrachte stukken te toetsen ten aanzien van de doelstellingen van de stichting en vertaalt deze naar praktisch beleid. Via sociale media, website en nieuwsbrieven worden betrokkenen betrokken en op de hoogte gehouden.

Samenstelling bestuur

Binnen het bestuur zijn anno 2022 vijf leden actief die de Stichting vertegenwoordigen. Respectievelijk in de functie van voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid.

In de statuten is vastgelegd dat minimaal 60% van het bestuur moet bestaan uit ouders waarvan hun kind bij MUS woont. Eén van de vier leden is onafhankelijk, en de overige leden zijn ouders van (toekomstige) bewoners.

Johan

Voorzitter

Johan Boonekamp
Partner van Marina Boonekamp-den Braber
T 06 51 42 43 41
E voorzitter@stichtingmus.n

Dietward

Secretaris

Dietward Bruin
Partner van Betsy Zwiers
T 06 51 35 84 32

E secretaris@stichtingmus.nl

 

Foto Rob

 Penningmeester

Rob Abbel

 

info@stichtingmus.nl

 

298699b4-9de9-48a0-8753-9b1a7a7a0401

Algemeen bestuurslid
Barbara Burgmeijer

 E : info@stichtingmus.nl

Bestuurlid andré Kolenberg

Algemeen bestuurslid            Andre Kolenberg

E: info@stichtingmus.nl

Beleidsplan

De Stichting MUS is opgericht per 22 augustus 2018.

Het beleidsplan is het startdocument van de stichting MUS waarin staat omschreven:de visie, missie, uitgangspunten van MUS, bestuursrollen en taken. In het beleidsplan komen de uitgangspunten overeen die in de statuten van 22 augustus 2018 zijn vastgelegd.

Bekijk hier het beleidsplan