Visie

MUS is een initiatief die een woonvoorziening in de gemeente Leerdam gaat realiseren voor jongeren die zonder hulp niet zelfstandig kunnen wonen. MUS wil daarbij dat de woonvoorziening onderdeel is van de directe woonomgeving en midden in de maatschappij kan staan. De kernwaarden die MUS daarbij belangrijk vindt zijn:

  • Dat de bewoner zich prettig en veilig kan voelen
  • Zelf kan (mee)bepalen wat er nodig is aan hulp
  • Dat de omgeving/buurt actief betrokken kan worden
  • Dat de bewoners in een stimulerende, uitdagende en ontwikkelingsgerichte omgeving wonen
  • Dat de bewoners iets terug kunnen doen voor de buurt/omgeving
  • Dat het een gemengde vorm van wonen, met en/of zonder hulp en werken wenselijk is
  • Dat de bewoner een eigen woongedeelte heeft, maar ook gezamenlijk kan optrekken met anderen in gezamenlijke/gedeelde ruimten.