Partners

Gemeente Vijfheerenlanden

logo vijfheerenlandenStimuleert bewonersinitiatieven en heeft Stichting MUS subsidie verstrekt om begeleiding in te huren om MUS te realiseren. Stichting MUS bedankt de Gemeente Vijfheerenlanden hier erg voor!

Collectievekracht

Collectieve krachten logo

CollectieveKracht is hét kennisplatform van en voor burgercollectieven uit alle sectoren: van energie tot wonen, van zorg tot voedsel. CollectieveKracht verbindt en helpt de burgercollectieven om veerkrachtig te ontwikkelen en obstakels samen te overwinnen.
Bekijk de pagina van Stichting MUS op Collectieve Kracht >

MAEX

MAEX logo

MAEX zet zich in voor een sociale en duurzame samenleving door het versterken van maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen.
Bekijk de pagina van Stichting MUS op MAEX >