Procesbegeleiding

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een subsidie toegekend om Stichting MUS te ondersteunen. Vanaf Mei 2019 begeleid Barbara Maiburg (adviseur WOONLINK  ) Stichting MUS tijdens de initiatieffase van het realiseren van MUS

Gedurende het hele traject van initiatie tot en met realisatie is het hebben van een onafhankelijk adviseur met kennis en expertise onmisbaar.