Zorg en Ondersteuning

De ondersteuning en begeleiding zal gericht zijn op het persoonlijk welzijn van de bewoner. De zorg en/of ondersteuning die nodig is, is individueel maatwerk. Collectieve afspraken kunnen onderling met elkaar worden besproken. Buiten het wonen bij MUS wordt verwacht dat de bewoner 4 dagen in de week dagbesteding of werk buitenshuis heeft. 

Zijn er specifieke ondersteuningsvragen, dan gaan we dit gezamenlijk vormgeven met bewoners in overleg met de begeleiding. Dus reageren op behoefte en dus geen regels die in beton zijn gegoten! 

In januari 2024 heeft Stichting MUS met zorgaanbieder Prisma , waar Fittin onderdeel van uitmaakt een intentieovereenkomst getekend. Stichting Fittin zal de zorg en ondersteuning verlenen aan de toekomstige bewoners. 

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk speerpunt van MUS. Betrokken bewoners en belangstellenden hebben aangegeven dat er behoefte is aan 24 uurs aanwezigheid en toezicht. Technologie in huis kan de bewoners ondersteunen om bijv. een telefonische verbinding face tot face contact te zoeken met de begeleiders

Om de 24 uurs opvolging en aanwezigheid te kunnen bekostigen zal een deel van het beschikbare zorgbudget collectief ingezet worden.  Dit wordt berekend naar rato van de indicatie van de bewoner. Overdag zullen de bewoners naar hun werk of dagbesteding gaan.  Naast de collectieve uren kan het overgebleven deel gebruikt kunnen worden voor het inkopen van individuele ondersteuning.

Zorgaanbieder 

In Januari 2024 heeft Stichting MUS met zorgaanbieder Prisma, waarvan Fittin onderdeel van is, een intentieovereenkomst gesloten. Fittin zal aan de toekomstige bewoners de zorg en ondersteuning bieden die gewenst is.

Onder de naam Fittin biedt Prisma ondersteuning aan bij het opzetten van een particulier wooninitiatief. Daarmee kan Stichting Mus zelf invulling geven aan de toekomst van de kinderen. Fittin ondersteunt ouders en verwanten bij het opzetten van een particulier wooninitiatief. Wij hebben een idee, Fittin denkt mee.
 

Namens Stichting MUS tekenen voorzitter Johan Boonekamp en Ingrid van den Heuvel samen met Francien Wattel namens Fittin de intentieovereenkomst.