Zorg en Ondersteuning

De ondersteuning en begeleiding zal gericht zijn op het persoonlijk welzijn van de bewoner. De zorg en/of ondersteuning die nodig is, is individueel maatwerk. Collectieve afspraken kunnen onderling met elkaar worden besproken. Zijn er specifieke ondersteuningsvragen, dan gaan we dit gezamenlijk vormgeven met bewoners in overleg met de begeleiding. Dus reageren op behoefte en dus geen regels die in beton zijn gegoten!

 

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk speerpunt van MUS. Betrokken bewoners en belangstellenden hebben aangegeven dat er behoefte is aan 24 uurs aanwezigheid en toezicht. Technologie in huis kan de bewoners ondersteunen om bijv. een telefonische verbinding face tot face contact te zoeken met de begeleiders

Om de 24 uurs opvolging en aanwezigheid te kunnen bekostigen zal een deel van het beschikbare zorgbudget collectief ingezet worden.  Dit wordt berekend naar rato van de indicatie van de bewoner. Overdag zullen de bewoners naar hun werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding gaan.  Naast de collectieve uren kan het overgebleven deel gebruikt kunnen worden voor het inkopen van individuele ondersteuning.