Ouders/vertegenwoordigers

Stichting MUS staat voor Maatschappelijk, Uniek en Sociaal. Bij de oprichting is Stichting MUS  begonnen aan een beweging: de initiatiefnemers maken mensen bewust om na te denken over de toekomst en woon- en ondersteuningsvraag van hun kind met een beperking en of ondersteuningsvraag.

Het reguliere aanbod sluit onvoldoende aan op de wensen van jongeren met een beperking, waardoor zij zelf een eigen woonvorm willen realiseren. Zij kunnen dit niet zelfstandig en daarom hebben hun ouders/vertegenwoordigers samen met overige bewoners in Leerdam de handen ineen geslagen en besloten zich in te zetten om een gemengde woonvorm voor (jong) volwassenen met en zonder beperking te realiseren. Het zelf kiezen waar je woont en met wie is een van de grondbeginselen van het VN-verdrag voor de rechten van de mens.

De vraag aan een nieuw soort woonvoorziening wordt duidelijk door citaten van initiatiefnemers, medewerkers van welzijn- en zorgorganisaties, toekomstige bewoners en geïnteresseerde ouders.

 

ouders stichtin mus

Ik zoek een thuis voor mijn kind waar je zelf ‘de baas’ bent.
Er zijn natuurlijk wel plekken voor begeleid wonen, maar dan neem je een standaard hulppakket af, gekoppeld aan een kamer. Die indeling in hokjes willen wij niet.
Ik wil zelfstandig wonen en niet op een instellingsterrein wonen.
Mijn zoon woont bij een zorgaanbieder, maar er is veel verloop en hij ervaart geen stabiliteit waardoor hij zich niet kan ontwikkelen.
Ik wil zo gewoon mogelijk wonen!

Met het wooninitiatief van Stichting MUS ondersteunen de ouders hun kinderen om te komen tot een eigen woning waar ze met eigen regie, samen met anderen goed kunnen wonen, in de nabijheid van hun ouders en in het informele netwerk van Leerdam.