Wonen

Belangrijke waarden voor de woonvoorziening zijn:

“De omgeving actief betrekken”

“De bewoners zijn een goede buur”

“Prettige en veilig woongebouw waar ieder zich thuis voelt”

“De bewoner en maakt deel uit van een collectief”

“De bewoner kan zelf meebepalen welke ondersteuning er nodig is”

“De bewoners mogen rekenen op een stimulerende omgeving”

“Het is een gemengde vorm van wonen met een ondersteuningsvraag”

Leerdam

Als ouders willen we een goede woonvoorziening, waar we onze kinderen met een gerust hart zelfstandig kunnen laten wonen. Er komt een tijd dat kinderen op zichzelf moeten wonen en wij als ouders meer afstand nemen. Het is een ingewikkeld proces om kwetsbare kinderen aan anderen over te laten binnen de reguliere zorgvoorzieningen die er in Leerdam zijn. In de praktijk blijkt dat jongeren heel veel leren van zelfstandig wonen. Dat is voor ons als ouders ook het moment om de transitie te maken van de kind/ouder rol naar een zo’n gelijkwaardig mogelijke relatie. In dit proces is de gemeenschap van Leerdam van toegevoegde waarde, omdat dit de plek is waar wij wonen en allemaal verder ontwikkelen.

Mensen met een beperking hebben al een klein netwerk. Het vasthouden van het netwerk is belangrijk. Maar nog belangrijker is om het netwerk van onze bewoners te vergroten door actief in Leerdam zichtbaar te zijn en de interactie met de omgeving op te zoeken. Want een sociaal netwerk is o zo belangrijk!

Huis - stichting MUS

Omgeving

MUS staat bij voorkeur midden in de samenleving en maakt actief verbinding. Dat doen zij door open te staan voor ontmoetingen met buren, lokale partijen, familie, ondernemers, serviceclubs, zorgkantoor, gemeente, zorgaanbieder(s) en woningbouwcorporatie.

Op een laagdrempelige manier willen we mensen ons verhaal vertellen. Zodra het wooninitiatief is gerealiseerd uitnodigen we belangstellenden uit om te beleven wat de impact is voor de bewoners en haar of zijn netwerk.

Anders gezegd, “meedoen geldt voor iedereen!”

 

Locatie

De woning worden gerealiseerd op de nieuwbouwlocatie de Broekgraaf in Leerdam. Samen in verbinding met de woningbouwcorporatie KleurrijkWonen, gemeente Vijfheerenlanden, Kristalstaete BV, MZ Vastgoed, Mix architectuur en aannemer Kreeft zal MUS gerealiseerd worden. 

Om een succesvol initiatief te realiseren voor de toekomstige bewoners  heeft MUS een Programma van Eisen gemaakt:

 

  • Centrale en toegankelijke ligging
  • Gevestigd in Leerdam Ontwerp/ verbouw voldoende open (punt weg)
  • Inspirerend én veilig
  • Alle ruimten toegankelijk voor iedereen
  • Overwegend inzet van techniek als hulpmiddel
  • Duurzaam gebouw
 
De locatie van de Broekgraaf is voor MUS en de toekomstige bewoners passend.
Meer informatie over de wijk de Broekgraaf is de lezen via de Link Broekgraaf. 
 
 
 

Impressie van het woongebouw