Support MUS

Stichting MUS heeft als doel om € 200.000  op te halen om het wooninitiatief in te richten en de opstart mogelijk te maken. Dit zal met hulp van de lokale gemeenschap opgehaald worden. Verder zal de stichting gebruik maken van beschikbare financierings- en subsidiemogelijkheden om het wooninitiatief te bestendigen.

Vrienden van MUS

Eenieder die MUS een warm hart toedraagt, kan lid worden van de club vrienden van stichting MUS. Door je lidmaatschap heb je verbinding, betrokkenheid en lever je een bijdrage om dit MUS te realiseren.

Het is ook mogelijk om Donateur te worden van MUS. In 2020 willen we dit vorm gaan geven. Doel van het lidmaatschap is verbinding, betrokkenheid, bijdrage om het dit mooie doel te bereiken en invloed op de wijze van wonen bij MUS.

Wilt u al een bijdrage storten op de rekening van MUS? Dan bent u welkom om dit te storten op: NL49 RABO 0332 6944 29 t.n.v. Stichting MUS