Organisatie

De Stichting is als netwerkbeweging ingericht.

MUS bestaat uit een groep van verschillende burgers, ondernemers en netwerkpartners die vanuit motivatie mee willen participeren om het wooninitiatief te realiseren. Maar tegelijkertijd ook zorg willen dragen om Stichting MUS door te laten gaan als ouders dit niet meer kunnen.

Samen met deze betrokken en bevlogen mensen wordt dit wooninitiatief/woongebouw gevormd. Naast het bestuur zijn denktanks en werkgroepen actief.  Elk kwartaal komen de denktanks, werkgroepen, bestuur en geïnteresseerde samen tijdens een themabijeenkomst waar de ontwikkelingen van MUS besproken worden aan de hand van een passend thema. Dat is de wijze van werken van MUS, iedereen kan meedoen en mee praten voor een unieke woonplek binnen Stichting MUS.