Voor wie

Stichting MUS is een initiatief van ouders van jongeren met een ondersteuningsvraag die een innovatieve en eigentijdse vorm van wonen willen creëren voor hun kinderen. In verbinding met inwoners van Leerdam. Met een gedreven bestuur zijn zij verantwoordelijk, samen met de bewoners, voor het realiseren, uitdragen en toekomstbestendig houden van de stichting.

Het wooninitiatief MUS is een nieuwe vorm van gemengd wonen voor jongvolwassenen met een beperking en/of ondertsteuningsvraag die met meer of minder mate van ondersteuning, zo zelfstandig mogelijk willen wonen in Leerdam. We leggen de focus op de mogelijkheden van de bewoner en bieden passende ondersteuning. Als ouders zijn wij ervaringsdeskundigen van onze kinderen en die willen we ook inzetten om een vernieuwende woonvorm te initiëren.

Praatplaat Stichting MUS