Doelstelling

MUS wil een woonvoorziening voor jonge mensen creƫren die zonder hulp niet zelfstandig kunnen wonen. Dit willen we realiseren in de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden met als speerpunt de woonkern Leerdam samen met betrokken mensen, instanties en belanghebbenden.. De hulp die nodig is om zelfstandig te kunnen wonen, bepalen zij zelf en in samenspraak met hun ouders/verzorgers/vertegenwoordigers. Zij kunnen in de woonvoorziening zelf bepalen welke zorg, waar ingekocht kan worden. Bewoners en/of zijn of haar vertegenwoordigers behouden de zeggenschap op de woonvoorziening.