Stichting MUS

Stichting MUS

Locatie en projectontwikkelaar gevonden!

Stichting MUS, MZ Vastgoed BV en Christina Noppe van Huisartsenpraktijk De Wiel tekenen intentieovereenkomst nieuwbouw Broekgraaf.

Stichting MUS (Maatschappelijk Uniek Sociaal), MZ Vastgoed BV en Christina Noppe van Huisartsenpraktijk De Wiel ondertekenden in Januari een intentieverklaring voor de ontwikkeling van vrije sectorappartementen, gezondheidscentrum en woningen voor MUS.

Stichting MUS is in september 2018 uitgeroepen tot het beste sociale idee van Leerdam. MUS is opgericht door enthousiaste ouders die samen met burgers in Leerdam een woonvoorziening willen realiseren voor jongeren met een beperking die met ondersteuning zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Zij doen dit omdat; iedereen een plek verdient waar hij of zij op een veilige manier in zijn eigen omgeving kan wonen, ongeacht zijn ondersteuningsvraag.

Als ouders vonden wij dat er onvoldoende passende oplossingen zijn in Leerdam. Dat heeft ons gemotiveerd om samen met mensen uit Leerdam en omgeving op een creatieve en aansprekende wijze een passende woonvorm te creëren. In de afgelopen twee jaar is er met ondersteuning van de gemeente Vijfheerenlanden gewerkt aan het verder vorm geven van MUS. MUS staat, maar een locatie was nog niet gevonden. Een locatie midden in de gemeente, buurt, woonwijk of te wel midden in de samenleving! Op een plek dicht bij je eigen sociale netwerk en dichtbij voorzieningen als winkels en sportverenigingen.  Waar je anderen kunt ontmoeten als je dat wilt, waar wonen centraal staat en de zorg die je nodig hebt zelf kunt bepalen.

Stichting MUS, MZ Vastgoed BV, Christina Noppe van Huisartsenpraktijk De Wiel hebben de intentie om samen invulling te geven aan een bijzonder nieuwbouwplan in De Broekgraaf, in Leerdam. MIX architect uit Ede werkt een ontwerp uit. Als architecten zijn zij in staat een unieke woonbeleving te creëren die verder gaat dan alleen de woningontwerpen. Dit past bij de visie van de partijen.

Zelfstandig wonen, het liefst zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving, dat is een wens van veel mensen. Het nieuwbouwplan Broekgraaf biedt de toekomstige bewoners een heerlijke woonomgeving, met alle voorzieningen binnen handbereik. De initiatiefnemers van MUS delen het uitgangspunt; bijzonder waar nodig, maar zo gewoon mogelijk en daar sluit deze locatie in de  Broekgraaf helemaal bij aan. Partijen zijn super trots dat zij dit gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen en de samenwerking met een intentieverklaring hebben bekrachtigd.

Artikelen in de media
30 januari 2020 Lees artikel op AD rivierenland

Dit bericht delen