Stichting MUS

Stichting MUS

Stichting MUS heeft een Anbi status

Om MUS te realiseren is er naast inzet en betrokkenheid van toekomstige bewoners, ouders, broers en zussen, netwerk, gemeente, ondernemers etc ook financiële middelen nodig. De zorg bij Stichting MUS zal betaald worden uit persoonsgebonden budgetten van de bewoners. De huur en inrichting van de appartementen zullen de bewoners zelf betalen. Om de inrichting van de algemene ruimtes, zoals de huiskamer, keuken en tuin van Stichting MUS te financieren zijn er sponsoren, donaties en giften wenselijk. Sinds Juli 2021 is Stichting MUS  door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze goedkeuring is belangrijk omdat een donateur nu de schenking kan aftrekken van de belasting, omdat MUS als een organisatie voldoet aan de eisen van een ANBI. Daarnaast betekent het  dat wij, de Stichting, geen schenkbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen.    

Dit bericht delen