Voor wie

Stichting MUS is een initiatief van ouders van jongeren met een ondersteuningsvraag die een innovatieve en eigentijdse vorm van wonen willen creëren voor hun kinderen. In verbinding met inwoners van Leerdam. Met een gedreven bestuur zijn zij verantwoordelijk, samen met de bewoners, voor het realiseren, uitdragen en toekomstbestendig houden van de stichting.

Het wooninitiatief MUS is een nieuwe vorm van gemengd wonen voor jongvolwassenen met een beperking en/of ondertsteuningsvraag die met meer of minder mate van ondersteuning, zo zelfstandig mogelijk willen wonen in Leerdam. We leggen de focus op de mogelijkheden van de bewoner en bieden passende ondersteuning. Als ouders zijn wij ervaringsdeskundigen van onze kinderen en die willen we ook inzetten om een vernieuwende woonvorm te initiëren.

Praatplaat Stichting MUS

Voor wie

Als jongvolwassene wil je graag op een gegeven moment op eigen benen staan. Maar hoe doe je dat, als je door bijvoorbeeld een lichamelijke en/of geestelijke beperking zonder ondersteuning niet goed kunt wonen?

Met behulp van een goed netwerk in de naaste omgeving, ouders, familieleden, buren, vrijwilligers en de andere huisgenoten, wil stichting MUS een woning realiseren die de mogelijkheid biedt aan (‘jong’) volwassenen om zo goed mogelijk te leren wonen en leven. Bij de vrijheid van goed wonen horen verplichtingen, zoals bijvoorbeeld: het huishouden doen, koken, rekeningen betalen en op tijd naar school of werk gaan.

De bewoners bepalen zelf, en/of in samenspraak met ouders/verzorgers, welke ondersteuning er nodig is of ingekocht moet worden. Op deze manier kan hij/zij goed leven en de eigen dag invullen maar ze kunnen ook de gezelligheid van de woning opzoeken en elkaar ondersteunen.